voluntariado.lista -- Voluntariado de Amigos da Terra

Sobre voluntariado.lista

Como usar a rolda voluntariado.lista
Para lles remitir unha mensaxe a todos os membros da rolda, envíeo ao enderezo voluntariado.lista@dis.amigosdaterra.net.

Pode subscribirse á rolda ou cambiar a súa subscrición nas seccións seguintes.

Como subscribirse a voluntariado.lista

Para se subscribir a voluntariado.lista só ten de cubrir os datos do formulario seguinte: Este é unha rolda pechada, o que significa que a súa subscrición reterase para que o administrador de o seu prace. Notificaráselle da decisión do administrador por correo electrónico. Esta rolda tamén está oculta, o que signinifica que os subscritores da rolda só están dispoñíbeis para o administrador.

  Enderezo de correo electrónico:
  O seu nome (opcional):
  Debe introducir un contrasinal de protección. Isto, aínda que lle ofrece un nivel baixo de seguranza, debería evitar que outros accedan coa súa subscrición. Non empregue contrasinais valiosos porque pode que se lle envíen algunha vez sen cifrar por correo electrónico.

  Se decide non escribir ningún contrasinal, xerarase un automaticamente que se lle enviará logo de confirmar a subscrición. Sempre poderá pedir que se lle envíe por correo o contrasinal cando editar as opcións persoais
  Escriba un contrasinal:
  Confirme o contrasinal:
  En que idioma desexa ver as mensaxes?
  Desexa recibir as mensaxes diarias compiladas nunha única mensaxe? Non Si
Subscritores de voluntariado.lista
(A A listaxe de subscritores só está dispoñíbel para os administradores da rolda.)

Introduza o seu enderezo da administración: e o contrasinal para visitar a listaxe de subscritores

Enderezo da administración: Contrasinal:   

Para anular a súa subscrición de voluntariado.lista, consiga unha lembranza do seu contrasinal ou cambie as súas opcións de subscrición e indique o seu enderezo de correo electrónico con que está subscrito:

Se deixa o campo en branco, preguntaráselle o seu enderezo de correo electrónico


A rolda voluntariado.lista está administrada por voluntariado.lista-owner at dis.amigosdaterra.net
Interface administrativa de voluntariado.lista (require a autorización)
Panorámica de todas as roldas de distribución de dis.amigosdaterra.net

Delivered by Mailman
version 2.1.38
Python Powered GNU's Not Unix